Керівництво

Лавриш Юліана Едуардівна, док.пед. н., проф.
Завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування №2 

Член міжнародних професійних організацій:  International Asscosiation of  Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL), Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), Europeam Education Research Association  (EERA), Belgian English Language Teachers Association (BELTA) та всеукраїнських професійних асоціацій  IATEFL Ukraine, TESOL Ukraine, UERA. 

 ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7713-120X

ResearcherID: I-1668-2017

Scopus Author ID: 57215578367

Google Scholar IDhttps://scholar.google.com/citations?user=CB2Rlq0AAAAJ&hl=ru&authuser=1

ОСВІТА
– у 2001 році  закінчила НПУ ім. М.П.Драгоманова, факультет лінгвістики.;
– з 2004-2008 навчалася в аспірантурі Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України.
– у 2009 році захистила дисертацію на звання кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.  
– у 2020 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.09-теорія навчання

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
– 2008 стажування на факультеті педагогіки  університету Альберта, Канада 
– 2008-2009 прослухала курс “Комунікативні стратегії викладання англійської мови”, регіональний офіс з питань викладання англійської мови при посольстві США.
– у 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри англійської мови технічного  спрямування.
– 2016- 2019 брала участь  проєкті Британської Ради в Україні “Англійська для університетів” (“English for Universities”).- 2017 році пройшла стажування на факультеті технологій та комунікації університету Люксембурга
–  2017 пройшла  курс підвищення кваліфікації  Британської Ради в Україні “CiVELT 2: Language of ESP”.
– 2018 року пройшла  курс підвищення кваліфікації  Британської Ради в Україні “CiVELT 3: ESP course and materials; ESP teacher CPD”.
– 2018 року брала пройшла  курс підвищення кваліфікації та брала участь в симпозіумі Британської Ради в Україні (Symposium on excellence in Internationalisation and ESP in Higher Education).
–  у 2019 році  стипендіатка програми Trinity Colledge London Language Examination  за проведення дослідження “Взаємо та самооцінювання під час навчання англійської мови” представлення доповіді на тему “Взаємо та самооцінювання під час навчання англійської мови” на міжнародній 53 конференції IATEFL.
– у 2019 році проходження курсу “Teaching Grammar Communicatively (HE)”  від American E-Teacher Program Bureau of Education and Cultural Affairs US Department of State
– у 2020 році проходження курсу “Using Educational Technology in the English Language Classroom” Iova State University USA and America House. 
– у 2020 пройшла сертифікацію «Microsoft Certified Educator»
– у 2021 році пройшла міжнародне стажування «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» організоване Університетом Суспільних Наук (м. Лодзь, Республіка Польща)
– у 2021 році отримала наукове звання професора кафедри англійської мови технічного спрямування
– у 2019 році проходження курсу “Teaching Grammar Communicatively (HE)”  від American E-Teacher Program Bureau of Education and Cultural Affairs US Department of State- у 2020 році проходження курсу “Using Educational Technology in the English Language Classroom” Iova State University USA and America House. 

Напрями наукових зацікавлень:
– порівняльна педагогіка;
– впровадження освітніх технологій у навчальний процес;
– удосконалення викладання іноземних мов професійного спрямування у вищих закладах освіти;
– освіта дорослих. 

Телефон: (роб.) 204-85-37
Адреса кафедри: м.Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, ауд. 718.
Контактний e-mail: lavrish.yuliana@lll.kpi.ua

Литовченко Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, проф.
Відповідальна за наукову роботу кафедри англійської мови технічного спрямування №2

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, та отримала диплом магістра за спеціальністю філолог, викладач англійської мови. У 2018 році відбувся захист на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.У 2019 році отримала вчене звання професора кафедри англійської мови технічного спрямування.

Телефон: 406-85-37 (роб).
Контактний e-mail: irinalyt@ukr.net


Синекоп Оксана Степанівна, к.п.н. доцент
Відповідальна за інноваційну роботу  кафедри англійської мови технічного спрямування №2

Освіта: Київський державний лінгвістичний університет; кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2007 року по 2010 рік навчалася в аспірантурі кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

ORCIDID: http://orcid.org/0000-0001-6191-6264

Web of Science ResearcherID C-4944-2016

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3H_TyLQAAAAJ&hl=uk

Автор понад 100 наукових праць, серед яких наукові статті, навчальні посібники.

Член редакційної колегії наукового журналу “Advanced Education”, “Advanced Linguistics”.

Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов для професійних цілей.


Галацин Катерина Олександрівна, к.пед. н., доцент
Відповідальна за навчальну роботу кафедри англійської мови технічного спрямування №2

У 2008 р.  закінчила НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики.

З 2008 року працює викладачем НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики.

26 квітня 2014 р. відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – Теорія і методика виховання.

Очолює профспілкову організацію КАМТС №2.

Телефон: 406-85-37(роб).


Лук’яненко Валентина Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент

Відповідальний редактор журналу Advanced Education/Новітня освіта http://ae.fl.kpi.ua/ (індексація Web of Science,ERIC, ERIH +, та ін.)

  • Більш ніж 60 публікацій (наукові журнали, тези міжнародних та всеукраїнських конференцій, науково методичні праці)
  • Видано 2 монографії, 1 навчальний посібник, 2 дистанційних курси
  • Участь в організації та проведенні 7 міжнародних конференцій  «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти»
  • Член редакційної колегії журналу Journal of STEM Teacher Institutes  http://jstei.com/index.php/jsti (Туреччина)

Статті у журналах, індексованих WoS, Scopus
Lavrysh, Y., Lytovchenko, I., Lukianenko V., Golub, T. (2022). Teaching during the wartime: Experience from Ukraine. Educational Philosophy and Theory. (Scopus Q2, Web of Science, Q3). https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2098714  (in press)

Lavrysh, Y., Lytovchenko, I., Lukianenko V., Ogienko, O. (2022). Experience of using distance learning tools in ESP instruction at technical university: a case of Ukraine Journal of Educational Sciences & Psychology (Web of Science). http://jesp.upg-ploiesti.ro/  (in press)

Lytovchenko I., Terenko O., Lavrysh Y., Lukianenko V., Nataliia A. (2022). Corporate training in the United States: a variety of approaches and methods as imperative of our time. Revista Tempos e Espaços em Educação (Web of Science). https://seer.ufs.br/index.php/revtee/about/submissions . (in press)

Lavrysh, Y., Lytovchenko, І., Lukianenko, V. (2020). Ecocomposition Integration into ESP Course for Bachelors at a Technical University. The MEXTESOL Journal, 44(1), 1 – 16. (Scopus, Q4) http://mextesol.net/journal/index.php?page=journal&id_article=17045  

Lytovchenko, І., Lavrysh, Y., Lukianenko, V., Ogienko, O. (2020). How to teach grammar to adult ESP learners at technical university more communicatively: task-based approach. Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences, 7(1), 54-71. (Web of Science)
https://doi.org/10.4995/muse.2020.12419

Saienko, N., Lavrysh, Y., Lukianenko, V. (2020). The Impact of Educational Technologies on University Teachers’ Self-efficacy. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 323-336. (Web of Science) https://doi.org/10.26803/ijlter.19.6.19

Lukianenko, V., & Vadaska, S. (2020). Evaluating the Efficiency of Online English Course for First-Year Engineering Students. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(2Sup1), 62-69. (Web of Science) https://doi.org/10.18662/rrem/12.2Sup1/290

Kuzminska, N., Stavytska, I., Lukianenko, V., & Lygina, O. (2019). Application of CLIL methodology in teaching economic disciplines at university. Advanced Education, 11, 112-117. (Web of Science) https://doi.org/10.20535/2410-8286.167150


We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR