Положення про переведення здобувачів

Положення про переведення здобувачів бакалаврського та магістерського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського між дисциплінами з вивчення іноземної мови

 1. Переведення здобувачів бакалаврського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського між дисциплінами з вивчення іноземної мови здійснюється по завершенню вивчення здобувачем освітнього компонента з іноземної мови на 2 курсі навчання (по завершенню 4 семестру) або 4 курсі (по завершенню 8 семестру).
 2. Здобувачам магістерського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського пропонується вивчати ту іноземну мову, за якою складався єдиний вступний іспит (ЄВІ). Переведення здобувачів магістерського рівня на вивчення відмінної від зазначеної у сертифікаті ЄВІ іноземної мови можливе за умови наявності міжнародного сертифіката, сертифікату ЄВІ з другої мови або сертифікату мовних курсів із зазначенням рівня володіння іноземною мовою не менше В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 3. Алгоритм переведення здобувачів бакалаврського та магістерського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського між освітніми компонентами з вивчення іноземної мови передбачає наступні етапи:
 4. Здобувач подає заяву про переведення між освітніми компонентами з вивчення іноземної мови (Додаток 1, 2);
 5. Здобувач погоджує заяву з викладачем освітнього компонента з якого переводиться здобувач;
 6. Здобувач звертається з заявою на кафедру, яка забезпечує викладання освітнього компонента;
 7. Здобувач проходить тестування на визначення рівня володіння мовою яку бажає вивчати;
 8. Викладач освітнього компонента на яку переводиться здобувач погоджує заяву за умови відповідності рівня володіння мовою програмним вимогам.
 9. Переведення здобувачів бакалаврського та магістерського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського між освітніми компонентами з вивчення іноземної мови може здійснюватися не пізніше 1 вересня навчального року з якого починається вивчення дисципліни:
 10. Для здобувачів бакалаврського рівня – на 3 курсі навчання
  (з 5 семестру);
 11. Для здобувачів магістерського рівня – на 1 курсі навчання
  (з 9 семестру).
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR