Методична робота

Провідні завдання методичної діяльності КАМТС №2

Науково-педагогічний персонал кафедри англійської мови технічного спрямування №2 факультету лінгвістики здійснює методичну діяльність з метою ефективної організації та успішного здійснення навчально-виховного процесу з дисциплін «Практичний курс іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування», «Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації», «Іноземна мова для наукової діяльності».

До провідних завдань методичної роботи відносяться такі: розробка та оновлення силабусів освітніх компонентів; розробка та укладання навчально-методичних матеріалів з дисциплін кафедри; розробка електронних ресурсів з метою забезпечення ефективності змішаного режиму навчання; проведення науково-методичних семінарів з метою адаптації навчальних матеріалів до проведення занять онлайн та використання сучасних матеріалів провідних видавництв (Pearson); контроль якості розробки та впровадження навчально-методичних матеріалів; розробка та впровадження рейтингової системи оцінювання студентів з кредитних модулів; структуризація контролю навчально-виховного процесу; контроль документації навчально-виховного процесу тощо.

Звіти з методичної роботи


We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR