Рейтинг НПП

ЗВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ З РЕЙТИНГУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАМТС №2

Для підвищення активності науково-педагогічних працівників (НПП), використання їх інтелектуального потенціалу та об’єктивного стимулювання ефективності усіх видів робіт в університеті запроваджене щорічне рейтингове оцінювання НПП університету, відповідно до «Норм бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на 2021/2022, 2022/2023 навчальні роки» (Додаток 2 наказу № НОН/315/2021 від 30.12.2021).

Метою запровадження рейтингу для НПП університету є:
– підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників;
– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів університету;
– забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації праці;
– забезпечення ефективного перетворення університету в дослідницький університет світового рівня.

Зважаючи на те, що праця викладача складна і багатогранна, оцінка НПП є комплексною і враховує не лише обсяг виконаної роботи, але й її якість. При оцінюванні роботи викладача враховується обсяг і якість виконання усіх видів робіт за навчальний рік, зокрема: Навчально-Методична Робота, Науково-Інноваційна Робота та Організаційно-Виховна Робота. Основним нормативним документом, який регламентує роботу кожного викладача, є його Індивідуальний план, котрий затверджується протоколом на засіданні кафедри, а тому система оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників КАМТС №2 спрямована на повне та якісне його виконання.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR