Науковий гурток

При кафедрі англійської мови технічного спрямування №2 (зав. кафедри проф. Лавриш Ю.Е.) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» було створено гурток за інтересами студентів наукового спрямування «English for Science», що функціонує з 2020 р.

Гурток «English for Science» – це добровільне об’єднання здобувачів вищої освіти й працівників Університету, поєднане спільним інтересом для наукової діяльності у галузі іноземної мови професійного спрямування. У роботі гуртка можуть брати участь студенти з різних факультетів, в тому числі першокурсники.

Метою та завданням гуртка є здобуття нових наукових знань шляхом залучення студентів до наукової діяльності; створення умов для розширення університетського всеукраїнського і міжнародного студентського співробітництва; забезпечення сприятливих умов для закріплення навчального матеріалу та поглиблення знань з фаху та англійської мови з метою підготовки студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях та семінарах; популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової діяльності; підготовка студентської молоді до самостійної наукової роботи; організація та проведення в університеті наукових конкурсів, семінарів, олімпіад із залученням студентів та викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського; сприяння підвищенню якості наукових досліджень  студентів та обміну інформацією між дослідниками; участь у виданні збірок наукових праць студентів та інших науково-інформаційних матеріалів;  сприяння розвитку у студентів навичок і вмінь критичного та креативного мислення, академічного письма та грамотності, вдосконалення у студентів вмінь публічного виступу; консультування студентів щодо питань, пов’язаних із написанням структурованих та змістовних наукових робіт та організація навчальної та виховної роботи зі студентською молоддю, підвищення її інтелектуального рівня.

Щомісяця ми збираємось у віртуальній залі для зустрічей та обговорюємо актуальні наукові теми. Запрошуємо усіх бажаючих.

Дата і час проведення, а також тема обговорення оголошуються напередодні за посиланням.Звіт роботи гуртка за 2023/2024 н.р.

Звіти роботи гуртка
Координатор гуртка – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Дегтяренко М.О. ( marinadehtiarenko@gmail.com)

Засідання гуртка «ENGLISH FOR SCIENCE» від 14.06.2023


Засідання гуртка «ENGLISH FOR SCIENCE» від 23.02.2022

Засідання гуртка «ENGLISH FOR SCIENCE» від 17.06.2022

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR