Науково-інноваційна діяльність

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність зі світовими та європейськими стандартами, потребами ринкової економіки та суспільства значна увага  приділяється науково-інноваційній роботі. Кафедра  залучає викладачів та студентів до проведення досліджень, сприяє розвитку методологічної культури наукового спілкування, забезпечує високу ефективність і конкурентоздатність наукових праць. Цілі й завдання наукових досліджень передбачають зв’язок з практичними й теоретичними курсами, які пропонуються  викладачами кафедри. Викладачі та студенти беруть участь у наукових конференціях різного рівня, на яких відбувається апробація результатів їхніх наукових напрацювань.

Напрями науково-інноваційної діяльності:

 • публікація наукових статей у фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних;
 • рецензування наукових статей, дисертацій та кваліфікаційних робіт;
 • участь у роботі редколегій та редакцій наукових журналів;
 • виступи на наукових конференціях з публікацією тез доповідей;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій різних рівнів;
 • надання науково-консультативної допомоги здобувачам вищої освіти (бакалаврського та магістерського рівнів) технічних інститутів та факультетів;
 • робота над дисертаціями;
 • керівництво студентським науковим гуртком;
 • створення навчальних посібників та підручників;
 • рецензування й опонування дисертаційних робіт;
 • підготовка студентів до участі в студентських конференціях, олімпіадах, тощо;
 • впровадження інноваційних форм, методів та технологій навчання;
 • розроблення дистанційних курсів;
 • участь у міжнародних проєктах: «IBUNKA», «МЕДІА&КАПСУЛИ», «SWorld», «Еко-Техно Україна 2022».
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR