Рейтингова система оцінювання

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

Відповіді на 32 практичних заняттях (R1), МКР 1(R2)та підсумковий тест (R3).

Rc=R1+R2+R3=100 балів

Відповіді на практичних заняттях охоплюють:

1.  Роботу з підручником;

2.  Розкриття розмовних тем;

3. Окремо оцінюється якість виконання завдання з самостійної роботи (до 1 бала)

На першому занятті І та ІІ семестрів проводиться вхідне та поточне тестування, оцінки за які не входять до рейтингу студентів.

В результаті максимальний середній ваговий бал дорівнює:

                               80 балів : 32 заняття = 2,5 бали

                              МКР1  =10 балів

                              Підсумковий тест = 10 балів

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання.

Практичне заняття оцінюється максимально 2,5 бали, з них:

 1. Виконання індивідуальних та групових завдань з навчально-методичного матеріалу, відповідно до тематики практичного заняття (1,5):
 • обговорення розмовної теми, участь у дискусії, усний виступ (аудіо/відео запис усного повідомлення)- 0.5
 • виконання інтерактивних завдань -0.5
 • виконання комунікативно-ситуаційних завдань -0.5

  2. Окремо оцінюється якість (правильність та змістовність) виконання самостійної роботи -1 :
 • виконання інтерактивних завдань;
 • виконання творчих письмових та усних завдань;
 • виконання завдань із підручника.

Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях:

2,5 бали x 32 = 80 балів

Оцінюється активність студентів на практичному занятті та правильність його відповідей

 •   Відмінно –2,5 б.
 •   Добре – 2 б.
 •   Задовільно – 1,5 б.
 •   Достатньо – 1 б.

1.1. Робота по базовому підручнику: читання і переклад тексту, виконання вправ за текстом, аудіювання, виконання граматичних вправ, діалоги, реферування, написання ділової документації за засвоєними зразками з елементами креативної роботи та інші види робіт.

Основні критерії оцінювання:

2,5 балів –       правильне, точне, повне розуміння тексту,   літературний   переклад, достатній темп читання, правильне виконання вправ за текстом, розуміння і точне виконання вправ з аудіювання, засвоєння граматичного матеріалу і правильне виконання граматичних вправ та інше.

    Допускаються по 1 – 2 помилки лексичного і граматичного характеру (в кожному завданні).

2 бали –           правильне, але недостатньо повне і недостатньо точне розуміння тексту, недостатній темп читання. Цілком прийнятний переклад тексту. Розуміння 75% основних фактів тексту для аудіювання і правильне виконання вправ, засвоєння граматичного матеріалу; виконання граматичних вправ.

    Допускаються 2 – 3 помилки лексичного і граматичного характеру (в кожному завданні).

1,5 бали –         недостатньо правильне і точне розуміння тексту, середній темп читання. Логічний переклад тексту, розуміння 60% основних фактів тексту для аудіювання і частково правильне виконання вправ до нього, засвоєння граматичного матеріалу, частково правильне виконання граматичних вправ.

   Допускаються по 3 – 4 помилки лексичного і граматичного характеру (в кожному завданні).

1 бал –             недостатньо  правильне, неповне і недостатньо точне розуміння  50% основних фактів тексту для аудіювання і частково невірне виконання вправ до нього, часткове засвоєння граматичного матеріалу, часткове виконання граматичних вправ.

    Допускаються 4 – 5 помилки лексичного і граматичного характеру (в кожному завданні).

ЯК ЗАРОБИТИ 100 БАЛІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І РОЗШИРИТИ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ В ПОДАЛЬШОМУ НАВЧАННІ

 Вітаємо всіх студентів-першокурсників, оскільки ви стоїте на самому початку нової, цікавої, корисної та неповторної частини життя! Звісно, вітання розповсюджується і на тих студентів, котрі вже «пережили» новизну першого курсу і більш впевнено крокують по життєпису КПІ імені Ігоря Сікорського.

Отже, комусь повідомимо, комусь нагадаємо! Так-так, іноземну мову ви вчите впродовж всього освітнього процесу і для того, щоб вам простіше було зорієнтуватись – ми вирішили трохи допомогти!

РСО.Ця страшна абревіатура вам нічим не загрожує – подумаєте ви і правильно зробите. РСО– рейтингова система оцінювання успішності студентів. І саме вона «знає» як вам заробити та отримати бажані 100 балів на заліку.

На кожному курсі навчання ваш предмет називається по різному. Для новачків-першокурсників, котрі знайомляться не тільки з технічною англійською, а університетським життям взагалі – викладачі підготували «Вступ до загально-технічної англійської мови». На другому курсі ви вже «вступили» в цю саму «загально-технічну англійську мову» і ретельно ії вивчаєте. Далі вас супроводжує англійська мова вже професійного спрямування і т.д.

Ви отримуєте різні знання з іноземної мови іноземною мовою;) і єдине, що є незмінним на будь-якому курсі – це кількість балів 100! На кожному факультеті та курсі свої РСО, тому знайдіть саме те, що підходить для вас!

На цьому сайті (якщо ви все ще тут) ви можете знайти інформацію про свого викладача, його контакти та загальну інформацію про професійну діяльність(інформація на даний момент (і систематично) оновлюється, тому варто періодично відслідковувати).

Таким чином, на цих фото ви можете побачити скільки балів за що ви можете отримати, як заробити додаткові бали, як «втратити» бали проспавши-прогулявши пару і т.д. Головне – на заняттях з іноземної мови ви гарантовано отримаєте любов та повагу вашого викладача, необхідні, корисні знання з іноземної мови, всебічну підтримку та гарний настрій! ВПЕРЕД на пари з іноземної мови!

Домашнє завдання: знайдіть та ознайомтесь з РСО в «кампусі» або запитайте у свого викладача та засвідчить це!

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR