I Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

I Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція 
«Іноземні мови як інтегративний складник освіти дорослих
в контексті цивілізаційних змін XXI століття»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України
Національний технічний університет України імені Ігоря Сікорського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Хмельницький національний університет
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

I Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція 
«Іноземні мови як інтегративний складник освіти дорослих в контексті цивілізаційних змін XXI століття»

20 грудня 2023 року

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас 20 грудня 2023 року взяти участь у роботі I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  «Іноземні мови як інтегративний складник освіти дорослих в контексті цивілізаційних змін XXI століття», яка відбудеться у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на базі кафедри іноземних мов факультету іноземної та слов’янської філології (м. Суми, вул. Роменська, 87).

Робота конференції планується за такими секціями:

  1. Освіта дорослих як предмет педагогічної компаративістики;
  2. Змістово-процесуальні засади розвитку освіти дорослих в Україні та світі;
  3. Інновації у методиці викладання іноземної мови і літератури;
  4. Провідні напрями реформування іншомовної освіти в середній та вищій школі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Тези доповідей будуть надруковані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції.

Тези приймаються до друку українською, англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 2-4 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити ім’я та прізвище автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Petrov_tezyconf.

Для участі у конференції необхідно:

  • до 10.12.2023 надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та текст тез доповіді на адресу eterenko@ukr.net.
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR